Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Bedrijven > Organische stromen

Organische stromen

Met duurzame oplossingen voor uw organisch bedrijfsafval is Attero in staat een hoog rendement te leveren aan groene energie. Door vergisting levert organisch afval biogas op, dat in speciale installaties opgewaardeerd wordt tot groen gas. Dit gas heeft dezelfde kwaliteit en gebruiksmogelijkheden als aardgas. Attero pompt zijn groen gas in het aardgasnet.

Attero is de grootste producent van groen gas in Nederland. Met de verwerking van organische stromen draagt Attero ook graag bij aan een positieve CO2 footprint voor uw bedrijf. Wilt u zien hoe 'Klimaatneutraal rijden op uw eigen afval' , klik dan hier. 

CO2 besparing

De verwerking van organisch bedrijfsafval levert een toenemende bijdrage aan de beperking van de uitstoot van CO2. Door het te composteren, de traditionele methode, is de CO2 besparing 50 kilo per ton organisch materiaal. Dankzij Attero’s geavanceerde composteringstechnieken wordt echter een aanzienlijk deel als veenvangende bodemverbeteraar afgezet, waardoor 170 kilogram CO2 besparing gerealiseerd wordt. Vergisting van GFT in installaties om er groene stroom van te maken, levert nog eens een beperking op van de uitstoot tot 100 kilogram per ton verwerkt materiaal.

U kunt echter van nog meer milieuvoordelen genieten door groen gas te gebruiken als transportbrandstof. Attero produceert groen gas uit uw organisch materiaal en zet dit in als brandstof voor mobiliteit. Oftewel, rijden op uw eigen afval. Daarmee is de cirkel rond.

Vergister- en composteerlocaties

De besparing aan CO2 wordt vormgegeven door de innovatieve vergister- en composteerlocaties binnen Attero. Deze locaties zijn zowel geschikt voor schone als vervuilde organische stromen.

We verwerken naast gft-afval:
-          veilingafval
-          kasloven
-          vetten
-          slib van waterzuiveringsinstallaties
-          organische afvalstromen van voedingsmiddelenproducenten
-          (on)verpakte voedingsmiddelen (over de datum)

Al dit organisch materiaal zetten wij om in verschillende nieuwe producten, zoals compost, biobrandstoffen voor energiecentrales en groene stroom.

Dienstverlening

Attero is ook graag bereid uw organisch afval op te halen. Wij werken samen met een groot aantal partners op het gebied van logistiek en machinerie in het hele land. Van hakselaars tot extra grote containers. Hiermee is  Attero in staat u volledig te ontzorgen. Deze partners halen uw organisch afval op en vervoeren het naar een van de verwerkingslocaties van Attero. Zo nemen wij u werk uit handen en kunt u optimaal profiteren van onze dienstverlening.

Organisch afval bij Attero in vertrouwde handen

Betrouwbaarheid staat bij Attero hoog in het vaandel. Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Ons bedrijf treedt sinds januari 2010 onder zijn nieuwe naam naar buiten, maar is geworteld in een jarenlange ervaring met de verschillende vormen van afvalverwerking van de bedrijven waaruit het is ontstaan.

Als betrouwbare, klantgerichte dienstverlener op milieugebied, houdt Attero zich vanzelfsprekend aan de Nederlandse Technische Afspraak (NTA). Deze afspraak beschrijft de eisen voor duurzame biomassa voor energiedoeleinden. Onder biomassa worden zowel vaste, vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan.

Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan de aanlevering van het organisch afval en hanteert Attero daarvoor acceptatiecriteria. Neem voor meer informatie over de verwerking van organisch afval CONTACT met ons op. Wij helpen u graag verder.

onf-vergister-dig-nieuwsbrief.JPG  
co2-inzicht.png  
kaartje-composteren-vergsiten-attero-01.jpg