Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Bedrijven > Stortafval

Stortafval

Als er voor afval geen andere verwerkingsmogelijkheden zijn, biedt Attero de mogelijkheid om dit te storten. Wij beschikken over vier operationele stortplaatsen in Nederland; in het Limburgse Landgraaf, het Gelderse Wilp, het Drentse Wijster en het Brabantse Tilburg. Attero zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om afval te kunnen verwerken of hergebruiken. En die komen er steeds meer.

Regelgeving

Het storten van afvalstoffen is streng geregeld en wettelijk vastgelegd in het Stortbesluit. Deze regels beschermen het milieu en zorgen voor een veilige controleerbare verwerking. Iedere stortplaats heeft een vergunning waarin staat aan welke voorwaarden deze moet voldoen en welke controles er jaarlijks moeten worden uitgevoerd. De resultaten van de controles leggen wij voor aan de provincie die vergunningverlener is.

Lees hier welke afvalstromen wij kunnen verwerken op onze stortplaatsen. Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

BW23341.jpg