Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Locaties > Groningen

Locaties

Locatie Groningen

Locatie Groningen

Duinkerkenstraat 99
9723 BP Groningen
Postbus 4114
6080 AC Haelen
T centraal nummer: (088) 550 10 00
T doorkiesnummer: (088) 550 17 50
F (088) 550 17 60

Aan de oostkant van de stad Groningen staat de gecombineerde afvalscheidings- en vergistingsinstallatie van Attero. Hier wordt het restafval uit vrijwel de gehele provincie Groningen verwerkt.

Meer informatie