Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Locaties > Groningen > Locatie Groningen

Locatie Groningen

Aan de oostkant van de stad Groningen staat de gecombineerde afvalscheidings- en vergistingsinstallatie van Attero. Hier wordt het restafval uit vrijwel de gehele provincie Groningen verwerkt. In de scheidingsinstallatie worden metalen, vervangende brandstoffen en organisch afval (organische natte fractie) uit het afval gehaald. Een speciaal ontwikkelde scheidingsinstallatie haalt er kunststof verpakkingen uit, zodat deze gerecycled kunnen worden. Na de scheiding van het restafval ondergaat het organische afval een was- en zeefbehandeling en wordt dan naar de vier vergistingsreactoren gepompt. Hier zetten bacteriën de organische materialen om in biogas. Een gasbol houdt het gas op een constante druk. Sinds 2010 werken we het gas op locatie op tot aardgaskwaliteit. Het gas wordt als groen gas ingevoed op het aardgasnet. Het afvalwater van de locatie wordt verwerkt in de eigen waterzuiveringsinstallatie. Het uitgewerkte materiaal dat na het vergistingsproces overblijft, wordt verwerkt in de afvalenergiecentrale in Wijster.

1

Locaties

Locatie Groningen

Locatie Groningen

Duinkerkenstraat 99
9723 BP Groningen
Postbus 4114
6080 AC Haelen
T centraal nummer: (088) 550 10 00
T doorkiesnummer: (088) 550 17 50
F (088) 550 17 60

Aan de oostkant van de stad Groningen staat de gecombineerde afvalscheidings- en vergistingsinstallatie van Attero. Hier wordt het restafval uit vrijwel de gehele provincie Groningen verwerkt.

Meer informatie