Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Locaties > Wijster > Locatie Wijster

Locatie Wijster

De kernactiviteiten van Attero komen op de locatie Wijster samen: afvalscheiding, energieproductie uit afvalverbranding, composteren en storten.

Het afval komt in Wijster aan met vrachtwagens. Vanuit Zuid-Nederland komen bovendien treinen met afval aan bij de containerterminal. In de scheidingsinstallatie worden metalen en kunststof verpakkingsmaterialen uit het afval gehaald voor recycling en een niet herbruikbare papier/kunststoffractie voor inzet als brandstof. Het resterende afval wordt verbrand in de drie verbrandingslijnen van de afvalenergiecentrale om elektriciteit op te wekken. De vrijkomende warmte wordt in de toekomst afgezet aan bedrijven op het naastgelegen energietransitiepark. Op de locatie Wijster staat verder een grote compostfabriek.

De stortplaats is deels voorzien van een afdeklaag, een deel wordt nog gebruikt om afval te storten. In het stort is een leidingennet aangebracht waarmee stortgas gewonnen wordt. In een speciale installatie wordt dit opgewerkt tot aardgaskwaliteit en als groen gas in het reguliere aardgasnet gepompt.
Op het terrein worden de materialen die uit de scheidings- en verbrandingsinstallatie komen verder verwerkt. Zo is er een slakkenopwerkingsinstallatie voor de bodemassen. Ook verwerken wij hier boorgruis; dat is materiaal dat vrijkomt bij het boren naar aardgas en olie. Verder heeft de locatie een grote waterzuiveringsinstallatie waar water uit het stort en van het terrein gezuiverd wordt.

Op het stort, op het hoogste punt van Drenthe, staat het opvallende informatiecentrum De Blinkerd. Hier kunnen bezoekers zien hoe Stichting Het Drentse Landschap rond het Oude Diep nieuwe kansen geeft aan de natuur. Ook is er informatie over afvalverwerking bij Attero en de waterhuishouding van een beekdalsysteem.

1

Locaties

Locatie Wijster

Locatie Wijster

Vamweg 7
9418 TM Wijster
Postbus 4114
6080 AC Haelen
T (088) 550 10 00
F (088) 550 12 10

Maakt u gebruik van een navigatiesysteem? Voert u dan als adres in: 'Oosterseveldweg, Wijster'. Of neem afslag 29 op de A28. Daarna kunt u de ANWB-borden 'Attero' volgen.

 

De kernactiviteiten van Attero komen op de locatie Wijster samen: afvalscheiding, energieproductie uit afvalverbranding, composteren en storten.

Meer informatie