Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Overheden
foto_684_original.jpg

Overheden

Belangrijke klanten

Attero bedient zo’n 36 procent van de gemeentelijke afvalmarkt. Het laat zien hoe belangrijk gemeentelijke klanten voor ons zijn.

Wij denken graag met uw gemeente mee als het gaat om het realiseren van uw milieubeleid. Met als belangrijkste doelstelling het verminderen van de milieudruk van afvalbeheer. Samen met u zoekt Attero naar de optimale balans bij het verbeteren van milieuprestaties. Tegen aanvaardbare kosten en met een zo groot mogelijk draagvlak.

Attero is u graag van dienst als het gaat om:

  • een bijdrage aan uw gemeentelijk milieubeleid;
  • een bijdrage aan de uitvoering van het Landelijk Afvalbeheerplan en aan uw doelstellingen;
  • een hoog serviceniveau en een laag aantal klachten;
  • vooruitstrevende en milieuvriendelijke recyclingtechnieken;
  • een constante afvalstoffenheffing;
  • innovatie vertaald naar positieve exposure.

Duurzaam vernieuwend

Attero staat voor een duurzame verwerking van afvalstromen voor zijn klanten. Dat uit zich niet alleen in een hoog milieurendement van onze afvalenergiecentrales, maar ook in innovaties op het gebied van het scheiden in deelstromen en daarmee verlaging van het volume te verbranden afval. Kijk bijvoorbeeld naar onze innovatieve wijze van nascheiden van kunststoffen. Of denk aan de manier waarop wij door geavanceerde vergisters groen gas weten te winnen uit groente- fruit- en tuinafval. Door dat gas terug te leveren aan de burger, sluiten we de CO2-kringloop. Ook onze CO2-tool, waarmee u en wij snel het milieueffect van beleidsbeslissingen voor u kunnen berekenen, is een voorbeeld van onze innovatieve manier van werken.

Wilt u dat ook voor uw gemeente? Neemt u dan contact met ons op. Onze accountmanager bespreekt graag met u wat uw wensen en onze mogelijkheden zijn.