Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Overheden > Afvaldatamanagement > Integraal datamanagement
chip.jpg

Integraal datamanagement

Met integraal datamanagement bedoelen we dat alle handelingen, bestanden en registraties die met de afvalregistratie te maken hebben, administratief worden vastgelegd in één datamanagementsysteem.

Binnen een gemeente kunnen verschillende inzamelsystemen worden gebruikt, zoals:

  • bovengrondse minicontainers;
  • bovengrondse verzamelcontainers;
  • (semi-)ondergrondse verzamelcontainersystemen;
  • toegangspassen milieuparken en milieustations;
  • grofafvalpassen.

Integraal datamanagement maakt het mogelijk om op een uniforme wijze de afvalstoffenheffing af te rekenen. Zelfs het toepassen van meerdere technische systemen kan in het integrale datamanagement worden geïntegreerd.

Heeft u interesse in deze dienst? Neem dan contact op voor een afspraak om de mogelijkheden door te nemen.