Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Overheden > Afvaldatamanagement > Milieupassensysteem

Milieupassensysteem

In Nederland bestaat naast de huis-aan-huisinzameling van afval de mogelijkheid voor burgers om afval zelf naar milieustraten te brengen. Attero heeft een registratie- en toegangscontrolesysteem met een milieupas ontworpen om alleen burgers uit de eigen gemeente toe te laten. Inwoners uit omliggende gemeenten worden door dit systeem geweerd.

Barcode

Ieder huishouden in de gemeente ontvangt een milieupas die voorzien is van een unieke barcode. De pas is administratief gekoppeld aan het adres van de ontvanger. Bij de milieustraat wordt de milieupas gescand en wordt de toegangverlening samen met de gebrachte afvalstoffen geregistreerd.

Er bestaan vier varianten van het milieupassensysteem:

  • basissysteem, registratie van milieustraatbezoeken;
  • tariefdifferentiatie, met gelimiteerde bezoekfrequentie;
  • beheers- en betalingssysteem, nauwkeurige registratie van afvalfracties;
  • toegang met massabepaling, gekoppeld aan het weegsysteem.

Heeft u interesse in deze dienst? Neem dan contact op voor een afspraak om de mogelijkheden door te nemen.