Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Overheden > Bron-, nascheiding en sortering kunststoffen
ksi-02-klein.JPG

Bron-, nascheiding en sortering kunststoffen

Gemeenten streven naar een maximaal haalbaar hergebruik van kunststof verpakkingen. Toch blijft bij veel gemeenten nog een flinke hoeveelheid kunststof achter in het restafval.

Een afweging van de voor- en nadelen van bron- en nascheiding en de diverse opties is in die gevallen van belang. Elementen als het gemak voor de burger, zijn afvalscheidingsgedrag, de mogelijkheden binnen de openbare ruimte en de inzamelstructuur spelen in die keuze een rol. Nascheiding in combinatie met bronscheiding draagt aanzienlijk bij aan de doelstellingen die de overheid oplegt.

harde-kuntsstoffen-proef-15092011-01.JPG

Drankenkartons

Drankenkartons bestaan voor een belangrijk deel uit papier en er is ook kunststof en aluminium in verwerkt. Aluminium is een steeds schaarser wordende grondstof. Als het in de verbrandingsoven terechtkomt, verbrandt het grotendeels. Hierdoor gaat het aluminium verloren.
Brongescheiden inzameling kan vermoedelijk bij de burger op weinig draagvlak rekenen. Wat Attero betreft is dat ook niet noodzakelijk. Wij kunnen de drankenkartons in de nascheiding van het restafval scheiden. De drankenkartons kunnen we vervolgens aanbieden aan verwerkingsbedrijven die er belangrijke grondstoffen uit kunnen halen: papier, kunststof en aluminium.

Wilt u de prestaties van uw gemeente op het gebied van hergebruik van kunststof verpakkingen en drankenkartons verbeteren? Wij denken graag met u mee! Neem contact met ons op voor het maken van een afgewogen keuze tussen voor- en nascheiding of een combinatie van beide opties.