Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Overheden > Gft- en groenafval > Grof tuinafval en overig groen
sector_groenvoorziening.jpg

Grof tuinafval en overig groen

Grof tuinafval en overig groen

Grof tuinafval ontstaat vooral bij onderhouds- en snoeiwerkzaamheden in het voorjaar. Dit groenafval komt periodiek vrij in relatief grote hoeveelheden. Veel mensen brengen hun grof tuinafval zelf naar het milieubrengstation. Gemeenten bieden ook de mogelijkheid het op te halen – op afroep of tegen betaling. Burgers hebben vaak gebrekkige opslagmogelijkheden en willen daarom snel van grof tuinafval af. Laagdrempelige inzamelmethoden zijn daarom noodzakelijk.

Het overig groen komt van gemeenten. Het gaat dan onder meer om snoeiafval, bermmaaisel of veegvuil.

Duurzaam

Attero biedt de mogelijkheid grof tuinafval en overig groen te verkleinen. Daarna kan het worden gesorteerd in een houtachtige fractie en overig materiaal. Van de houtachtige fractie maken wij biomassa, die als voeding wordt gebruikt voor energiecentrales die biomassa (mee)stoken. Die energiecentrales wekken er groene energie mee op. Het overig fijn materiaal wordt gecomposteerd.

Wilt u ook uw grof tuinafval en overig groen nuttig en duurzaam toepassen? Neemt u dan contact met ons op.