Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Overheden > Huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval

Attero denkt mee

In huishoudelijk restafval zitten nog veel bruikbare grondstoffen. Wij willen gemeenten helpen de hoeveelheid afval die uiteindelijk verbrand moeten worden, zoveel mogelijk te beperken. Enerzijds denken wij graag met u mee over de resultaten die nog te bereiken zijn door bronscheiding. Anderzijds kunnen we via nascheiding stromen eruit halen en zo de milieudruk van restafval verminderen. Het uitgangspunt voor Attero daarbij is en blijft: een goede balans vinden tussen milieuprestatie, maatschappelijke acceptatie en kostenniveau.

Lees meer over de keuze voor bron- of nascheiding van kunststoffen.

Verwerking huishoudelijk restafval

Attero verwerkt huishoudelijk restafval in zijn installaties in Moerdijk, Groningen en Wijster. De installaties in Groningen en Wijster kunnen via nascheiding nog stromen terugwinnen. Denk bijvoorbeeld aan kunststoffen. Bovendien wordt door het verbranden van afval in Wijster en Moerdijk energie opgewekt. In Groningen produceren we groen gas uit keukenafval, dat we afscheiden uit het restafval. We vergisten dit materiaal in speciale reactoren en werken het geproduceerde biogas op tot groen gas.

Lees meer over de verwerking van huishoudelijk restafval op onze locaties Moerdijk, Groningen en Wijster.

Grof huishoudelijk afval

Attero verwerkt grof huishoudelijk afval op zijn locatie Wilp. Jaarlijks komt in Nederland ongeveer 2,4 miljoen ton aan grof huishoudelijk afval vrij. Daarvan wordt circa 70 procent gescheiden ingezameld en gerecycled. Veelal gebeurt dit op milieubrengstations of bij kringloopbedrijven. De rest wordt verbrand voor de productie van energie.

Lees hier hoe wij omgaan met de reststroom grof huishoudelijk afval.

BW3130.jpg