Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Overheden > Huishoudelijk restafval > Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval

Jaarlijks komt ongeveer 2,4 miljoen ton grof huishoudelijk afval vrij. Circa 70 procent hiervan wordt gescheiden ingezameld of ingeleverd. Veelal gebeurt dit al op milieubrengstations of bij kringloopbedrijven. Een groot deel wordt ook gerecycled. Slechts een klein deel blijft over en is brandstof voor de productie van energie.

Ongeveer de helft van het grof huishoudelijk afval bestaat uit huisraad, zoals bankstellen en kasten. Op materiaalniveau vormt hout met meer dan 40 procent de grootste groep, gevolgd door steenachtige materialen en kunststoffen. Textiel en metalen vormen een klein deel.

foto_734__original_edit.JPG