Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Overheden > Milieubrengstations en overslag

Milieubrengstations en overslag

Milieustraatstromen

Op de milieustraat wordt een aantal afvalstromen gescheiden, zoals:

  • a-, b- en c-hout;
  • grof huishoudelijk afval;
  • metalen;
  • klein chemisch afval;
  • textiel;
  • wit- en bruingoed;
  • puin;
  • grond;
  • grof tuinafval

Op- en overslag

Attero heeft een dicht netwerk van op- en overslagstations. Gemeenten kunnen daarvan gebruikmaken voor de op- en overslag van hun reststromen, zoals elektrische en elektronische apparatuur, glas, grond en puin.

Wij bieden verschillende verwerkingsmogelijkheden voor deze afvalstromen. Wilt u de mogelijkheden eens met ons doornemen? Of wilt u een offerte voor de overslag of verwerking van afvalstromen? Neemt u dan contact met ons op.