Home
Zoeken op onderwerp
Klanten & Leveranciers
Home  > Klanten & Leveranciers > Particulier > Afval aanleveren

Afval aanleveren

Met welk afval kunt u terecht?
U kunt als particulier terecht voor het aanleveren van bouw- en sloopafval, dakafval, schoon puin, groen afval, asbest (mits luchtdicht in dubbel plastic verpakt) en grof huishoudelijk afval. Onder grof huishoudelijk afval worden materialen verstaan die afkomstig zijn van particuliere huishoudens en die te groot of te zwaar zijn om als huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden aan de inzameldienst. Voorbeelden van grof huishoudelijk afval zijn meubilair en woningtextiel. U kunt bij ons niet terecht voor het inleveren van wit- en bruingoed en overig klein elektrisch gereedschap.

Wanneer u asbest naar de milieustraat wilt brengen adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente Voorst. Zij kunnen u informeren over de gestelde eisen.

Weegbrug
Het afval dat u als particulier aanlevert, wordt gewogen middels een weegbrug. Uw stortkosten worden bepaald door het gestorte gewicht en de aard van uw afval. U ontvangt bij de weegbrug een bon met daarop de afvalcategorie. Deze bon dient u op aanvraag te tonen aan de milieucontroleurs op het stortbordes. Bij het uitrijden rekent u af op basis van de afvalcategorie en het op de weegbrug vastgestelde gewicht. U betaalt in ieder geval het minimum tarief per weegbeurt.

0_BW Kleding Attero helder.jpg