Home
Zoeken op onderwerp
Mens & Werk
Home  > Mens & Werk > Veiligheid

Veiligheid

Attero heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. In ons locatiereglement wordt beschreven welke voorwaarden wij aan materiaal en gedrag van personen stellen om de veiligheid van een ieder te borgen. Deze voorwaarden stellen wij aan onze eigen medewerkers, onze leveranciers en contractors, maar ook aan onze klanten. Van onze klanten verwachten wij dat zij hun eigen chauffeurs of de vervoerder op de hoogte stellen van de regels die ten aanzien van veiligheid op de terreinen van Attero gelden. Samen zorgen we zo voor een veilige werkomgeving.

Algemeen

  • Gebruik alleen materiaal dat in goede staat verkeert.
  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals gecertificeerde helm, reflecterende kleding/hesje en gecertificeerd veiligheidsschoeisel.
  • Ontgrendel bij voorkeur de laadbak/container vanaf de zijkant (in verband met openslaande deuren).
  • Volg de los- en laadinstructies op.
  • Rook alleen in de aangegeven rookruimten. Het rookverbod geldt ook voor de cabines van voertuigen.
  • Denk aan veiligheid op de losvloer. Klik hier de brochure voor Moerdijk.

Aan voertuigen die afval aanbieden op onze locaties, stellen wij specifieke eisen.
Voor de complete reglementen en voorschriften verwijzen wij u graag naar het locatiereglement van Attero. Per locatie kunnen verschillende voorschriften van toepassing zijn.