Home
Zoeken op onderwerp
Mens & Werk
Home  > Mens & Werk > Veiligheid > Locatiereglement
attero-locatiereglement-2014.jpg

Locatiereglement

Ons locatiereglement beschrijft welke voorwaarden wij aan materiaal en gedrag van personen stellen om de veiligheid van een ieder te borgen. Deze voorwaarden stellen wij aan onze eigen medewerkers, maar ook aan onze leveranciers en contractors, en aan onze klanten. Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan de voorschriften houdt en daar naar handelt. Zo willen wij eraan bijdragen dat alle mensen die op onze terreinen werkzaam zijn of deze bezoeken, dat veilig kunnen doen.

Op de hoogte

Wij verwachten van onze klanten en leveranciers dat zij hun medewerkers op de hoogte stellen van de regels die ten aanzien van veiligheid op de terreinen van Attero gelden. Samen zorgen we zo voor een veilige werkomgeving. Aan vervoerders die afval aanbieden stellen we daarnaast een aantal specifieke eisen.

Voor de complete reglementen en voorschriften verwijzen wij u graag naar het locatiereglement van Attero. Per locatie kunnen verschillende voorschriften van toepassing zijn. Naast de Nederlandstalige versie, beschikken we ook over een Duitstalige en een Engelstalige versie.

Klik hier om het locatiereglement van Attero versie 2014 te downloaden.