Home
Zoeken op onderwerp
Mens & Werk
Home  > Mens & Werk > Werken bij Attero

Werken bij Attero

Energiek met milieu

Duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht. Dat zijn de kernwaarden die ons de richting wijzen bij ons dagelijks handelen. Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe mensen die daaraan hun bijdrage willen leveren. Mensen die - net als wij – energiek met milieu willen zijn. Waar steek jij je energie in?

Onze ambities

Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt, en ontwikkelt zich verder als betrouwbare, klantgerichte dienstverlener op milieugebied. Ons bedrijf manifesteert zich als een innoverende kracht in de productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval. Vernieuwende oplossingen zoals vergisting van gft, nascheiding en sortering van kunststoffen zijn sprekende voorbeelden.

Attero biedt werk aan 750 medewerkers op vijftien locaties. Jaarlijks verwerken wij zo’n 3,5 miljoen ton restafval, organisch afval en mineraal afval. Onze afvalenergiecentrales wekken duurzame elektriciteit op voor 350.000 huishoudens. Attero is de grootste gft-verwerker én de grootste producent van groengas in Nederland. Wij produceren en leveren compost voor land- en tuinbouw en biobrandstoffen voor energiecentrales. Maar ook diverse grondstoffen voor de kunststoffen- en de metaalindustrie en bouwstoffen voor de wegenbouw.

Als dynamisch en hoogwaardig milieubedrijf streven we - naast een verantwoorde verwerking  - naar een maximaal hergebruik van afvalstoffen. Wij steken er al onze energie in om er zoveel mogelijk uit te halen. Letterlijk!