Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief

Revisie AEC

Afvalenergiecentrales draaien het meest optimaal bij een bunkervoorraad die zo stabiel mogelijk blijft, waarbij die bunker vergeleken kan worden met een brandstoftank van een auto, met dien verstande dat er vaker wordt bijgevuld. Hoe werkt dat? En wat is het belang van revisie?

Vanuit die brandstoftank moeten er een aantal motoren worden gevoed. Wanneer die motoren een hogere prestatie leveren dan ingeschat, moet de brandstoftank extra gevuld worden. Is er echter een storing, dan loopt de voorraad in de bunker op en wordt er vanuit Sturing & Logistiek (S&L) bijgestuurd. We voeren dan bijvoorbeeld af naar een andere (buffer-)locatie. Maar bij planmatige revisies is dat niet het geval en kan S&L daar op voorhand rekening mee houden. Al in de begrotingsfase brengt S&L dit op weekbasis in beeld en stemt dit in nauwe samenwerking met Accountmanagement af met alle betrokken klanten. Deze overleggen leiden uiteindelijk tot een jaarplan op weekniveau waarbij zowel klant als Attero duidelijkheid hebben over het voorziene aanleverschema.

Daarbij is het belangrijk om ook tijdens revisieperiodes zoveel als mogelijk regulier afval te kunnen blijven ontvangen. Zonder dat de bunker overvol raakt omdat een te volle bunker het stookproces negatief beïnvloedt en bovendien voor oponthoud voor het vrachtverkeer zorgt. Het voortdurend monitoren van enerzijds afvalaanvoer en anderzijds de bunkerstand, kan in bepaalde gevallen alsnog leiden tot bijsturingsacties op korte termijn. Zo kan de aanvoer op een Afvalenergiecentrale ondanks een afgegeven planning alsnog naar buffer worden omgeleid. Dergelijke maatregelen zijn onvermijdelijk wanneer bijvoorbeeld een geplande revisie uitloopt, of wanneer er tijdens de revisie van de ene ketel een andere ketel een zogenaamde crashstop heeft.

Het geeft aan hoe belangrijk het werk van S&L is om hierop in samenwerking met klanten te anticiperen en daarmee te zorgen dat er geen vergeefse ritten worden gemaakt of dat serieuze wachttijd bij het lossen ontstaat.