Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief
Home  > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief gemeenten april 2017 > Attero grootste investeerder in innovatie

Attero grootste investeerder in innovatie

De afgelopen jaren heeft Attero enorm geïnvesteerd in innovatie. In de jaren 2015-2017 investeerde aandeelhouder Waterland maar liefst €211 miljoen, waarvan €78 miljoen in meer en betere recycling. En dat op een jaarlijkse omzet van circa €300 miljoen. Ter vergelijking: in de jaren 2012-2014 investeerde Attero ruim €70 miljoen in innovatie. Wij kennen geen afval- of recyclingbedrijf die dit evenaart. U wel?
 
Attero heeft als missie om maximaal grondstoffen en energie uit afval terug te winnen. Om hiermee de uitputting van grondstoffen en klimaatverandering tegen te gaan. De grootste investeringen in grondstofterugwinning gingen naar de recycling van kunststof verpakkingsmateriaal. Eerst investeerde Attero flink in nascheidingscapaciteit en uitbreiding daarvan. Om de kwaliteit van sortering te kunnen garanderen werd daarna geïnvesteerd in de realisatie van een enorme sorteerinstallatie voor bron- en nagescheiden PMD. En dit jaar wordt geïnvesteerd in de verdere opwerking van de stroom verpakkingsplastic die in Nederland het meeste voorkomt maar nog het minst gerecycled wordt: de foliestroom. Gesteund door een Europese LIFE subsidie realiseert Attero dit jaar een unieke installatie voor het heet wassen, flaken en granuleren van folie verpakkingsafval.


Op het gebied van energieterugwinning werd vooral geïnvesteerd in de productie van groengas en warmte. Groengas productie en duurzame warmteproductie zien wij als de belangrijkste en meest duurzame alternatieve energiebronnen voor het Gronings gas. Met verschillende investeringen wist Attero haar koploper positie in groengas productie te verstevigen. Met een investering van meer dan 100 miljoen euro in een nieuwe stoomturbine in Moerdijk wordt Attero daarnaast een zeer flexibele warmteleverancier. De stoomturbine kan flexibel schakelen tussen warmteproductie en elektriciteitsproductie zodat schommelingen in de vraag naar warmte die warmtenetten kenmerkt, goed opgevangen kunnen worden. Met deze investering kan Attero in potentie ook de warmteproductie vervangen die nu door bijstook van biomassa in kolencentrales plaatsvindt.

Met deze innovaties zijn weer een paar mooie bouwstenen toegevoegd aan het bouwen van een mooiere toekomst en het realiseren van onze missie.

Om de tijdlijn te vergroten: klik hier.

tijdlijn-investeringen-2012-2017-v5.jpg