Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief
Home  > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief gemeenten april 2017 > Provinciaal bermgras

Provinciaal bermgras

Samenwerking maakt Drenthe duurzamer

Op 8 februari werd aan gedeputeerde Henk Brink een symbolisch groengascertificaat overhandigd. Hiermeer is de wens van de provincie om het eigen bermgras om te zetten in groengas gerealiseerd. Uit het provinciale bermgras is groengas gemaakt, dat voor 2,5 miljoen duurzame kilometers staat en voor een beperking van de uitstoot van CO2 met 358 ton.

De cirkel rond

Om bermmaaisel in groengas om te zetten was de samenwerking van drie bedrijven nodig. De firma Krinkels maaide de afgelopen twee jaar de bermen langs de provinciale wegen. Onderdeel van het maaicontract was het duurzaam verwerken van het bermmaaisel. Het gras werd daarom door Krinkels aangeboden aan Attero, die het in zijn gft-vergistingsinstallatie op de locatie Wijster verwerkt en er groengas uit produceert. Groengascertificaten verzekeren de afnemer ervan dat het groengas dat hij tankt, ook daadwerkelijk bij Attero geproduceerd groengas is. Het Drentse groengas kan getankt worden bij PitPoint, een internationale aanbieder van schone brandstoffen, die ook in Drenthe tankstations exploiteert. Henk Brink: ‘Wij maken zo de cirkel rond in Drenthe. Het bermgras langs onze wegen is brandstof voor voertuigen, die weer gebruik maken van diezelfde wegen. En dat doen we nog klimaatneutraal ook!’

Verwerking

Attero kuilt het bermgras eerst in. Met dit bermgras vult het bedrijf de winterdip aan, wanneer er veel minder aanvoer van gft is. In de vergister zetten bacteriën het gras om in biogas en na opwerking ontstaat groengas. Dat pompt Attero vervolgens in het gasnet. Drenthe is zo verzekerd van een duurzame verwerking van zijn bermgras. Bovendien wordt de capaciteit van de vergister in Wijster op deze manier optimaal benut.

groengascertificaat.jpg

De overhandiging van het groengascertificaat bij Attero. Op de foto’s staan van links naar rechts: Eric Sloots, commercieel directeur Attero, Marja Versleijen, manager PitPoint, Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe en Marc Bolier, algemeen directeur Krinkels.