Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief
Home  > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief gemeenten april 2017 > Resultaten KLO

Resultaten KLO

Attero heeft weer een klanttevredenheidsonderzoek uit laten voeren. De klanttevredenheid is in een jaar gestegen van een 7,0 naar een 7,6. Dank aan alle gemeenten die weer de tijd hebben genomen om de vragenlijst te beantwoorden. Het levert waardevolle informatie waar we mee aan de slag gaan.

Het klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door Integron die ook bij een groot aantal branchegenoten soortgelijke onderzoeken uitvoert. We konden ons dus goed laten benchmarken.
 
Alhoewel er uiteraard altijd ruimte voor verbetering is, zijn we best tevreden met Attero’s accountmanagement, facturatie, contractering en binnendienst. We scoren hierbij rond de 8 en beter dan onze concullega’s. Bij klachtafhandeling scoren we beter dan andere afvalbedrijven, maar gaan we de komende periode ons best doen de communicatie over klachtafhandeling nog verder te verbeteren. Wat ons het meeste dwars zit is de score op ‘value for money’ gecombineerd met het beeld dat klanten van ons hebben als het over innovatie gaat. Met de stelling “Attero staat voor innovatie” is maar 46% het eens. Dat is een beeld dat we dit jaar graag recht willen zetten. Opmerkingen die klanten bij de beantwoording plaatsen is dat men vaak niet weet wat Attero doet aan innovatie. Ook blijkt uit het onderzoek dat klanten vaak niet bekend zijn met ons nieuwsbrieven, blogs, minisymposia, etc. Werk aan de winkel dus!

klo.jpg