Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief

Communicatie

PMD inzameling. Wat mag er nu wel en niet in de container of zak? Het is voor degenen die er dagelijks mee werken soms al lastig om dit vast te stellen, laat staan voor degenen die de keuze moeten maken wanneer ze voor de container staan. We kunnen wel vaststellen dat het systeem complex is en daarom is duidelijke, eenvoudige en heldere communicatie essentieel. Dankzij een goed communicatietraject is onze ervaring dat u de welwillende burgers op het juiste pad kunt zetten. Daarbij blijft naast communicatie ook handhaving een heel belangrijk onderdeel. Er zijn helaas altijd mensen die zich hier niets van aantrekken en het restafval gewoon bij het PMD-afval doen. Hierdoor is het onmogelijk om deze twee zaken los van elkaar te zien. 

Het doel van handhaving is enerzijds kijken of de communicatie zijn doel heeft bereikt en anderzijds om ervoor te zorgen dat de juiste kwaliteit PMD bij de sorteerinstallatie komt. Als het systeem van communicatie en handhaving optimaal functioneert, heeft dat voor u als gemeente het voordeel dat er weinig tot geen vrachten meer worden afgekeurd, zodat dit geen financiële consequenties heeft.

Start een communicatiecampagne voor kwaliteitsverbetering Een belangrijke voorwaarde is dat de boodschap eenduidig is en maar op één manier geïnterpreteerd kan worden. We weten allemaal dat het een complexe stroom is om in te zamelen, dus duidelijkheid scheppen over wat er wel of niet in mag is van groot belang. Vanuit het verleden zijn er veel recyclezakken in de omloop geweest waarop staat dat door de bewoners ook kleine huishoudelijke apparaten en overige kunststoffen mogen worden ingezameld. Dit zijn natuurlijk stromen die we willen vermijden in het PMD-afval om afkeur te voorkomen. Het niet meer verstrekken van dergelijke zakken of andere zakken met een verkeerde boodschap is niet voldoende. In de beleving van burgers verandert er dan niet zoveel. Er zal een effectieve communicatiecampagne moeten worden opgesteld om de mensen anders te laten handelen. Wanneer dat niet gebeurt, zal men blijven handelen als in de tijd van de verkeerde communicatie op de zak.

Tips voor goede communicatie PMD-afval:

  • Formuleer een heldere boodschap die duidelijk maakt dat er alleen maar plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons in de PMD container/zak mag. 
  • Communiceer op een positieve manier wat de gevolgen zijn wanneer men zich hier niet aan houdt. Dit kan bijvoorbeeld door de gevolgen te communiceren voor alle burgers wanneer iemand zich hier niet aanhoudt. Hogere kosten voor de verwerking, minder recycling, dus hogere afvalstoffenbelasting. 
  • Gebruik alle media, zowel social media als krant, radio en tv om alle doelgroepen te bereiken. 
  • Blijf de boodschap herhalen en kies steeds een andere, positieve invalshoek. 
  • Focus per seizoen de communicatie op de dan geldende vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zomermaanden waarbij het zwembadje en grondzeilen niet in de PMD container/zak mogen. 
  • Speel in op het schuldgevoel bij burgers. Dit kan door een sticker op de container te plakken wat er wel en niet in mag. Hierdoor wordt men elke keer weer geconfronteerd met zijn of haar foutieve afvalscheiding.

Onze boodschap aan u is om te zorgen voor duidelijke, heldere en eenduidige communicatie. Zet een systeem op dat ervoor zorgt dat de kwaliteit wordt gemonitord in de vorm van handhaving. Handhaving lijkt op het straffen van de burgers, echter zien wij het zo dat wanneer dit niet wordt gedaan de welwillende burger de dupe wordt voor het slechte scheidingsgedrag van zijn of haar buurman.