Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief

Groningen

Gemeente Groningen is sinds jaar en dag klant bij de eerste Nederlandse nascheidingsinstallatie en neemt ook gretig producten uit de nascheiding weer af voor haar gemeente om de cirkel te sluiten. De laatste toevoeging is nieuw straatmeubilair uit Attero’s kunststoffen.

Gemeente Groningen heeft als eerste gemeente gekozen om op groen gas te gaan rijden geproduceerd uit eigen afval. Attero maakt dit groen gas in de vergistingsinstallatie in Groningen die gekoppeld is aan de nascheidingsinstallatie, injecteert het in het gasnet en levert het via certificering terug aan gemeente Groningen.

Straatmeubilair uit eigen afval
Attero scheidt in haar nascheidingsinstallatie in Groningen ook kunststoffen, metalen en drankenkartons uit het Gronings restafval. Dit nagescheiden PMD wordt verder gesorteerd bij Attero in Wijster en afgezet aan recyclers. Samen met partner Vita Plastics hebben gemeente Groningen en Attero georganiseerd dat er straatmeubilair in Groningen geplaatst wordt dat gemaakt is uit dit gerecyclede kunststof.
 
De kwaliteit is absoluut niet minder dan ander straatmeubilair. En het is nog design straatmeubilair ook. Op deze manier toont de gemeente aan haar burgers dat ze niet alleen duurzaam denkt, maar ook duurzaam doet.
Daarnaast besteedt Gemeente Groningen in haar inkoopbeleid veel aandacht aan de inzet van secundaire grondstoffen. Bij beschoeiingen en andere werken wordt in de gunning voordeel gegeven aan producten met secundaire grondstoffen zodat het vliegwiel van de circulaire economie wordt aangezwengeld. Dat is een compliment waard!

groningen.jpg