Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief
Home  > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief gemeenten juli 2017 > Inzamelsysteem

Inzamelsysteem

We zien dat de kwaliteit van het ingezameld PMD achteruit gaat. Dit is mede veroorzaakt door wijzigingen in de inzamelsystemen. Recent gepubliceerd onderzoek bevestigt dit beeld.

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) heeft met hulp van Wageningen-UR en EURECO een tweetal onderzoeken gepubliceerd: “Kwaliteitsverbetering inzamelen en sorteren kunststof verpakkingsafval” en “Samenstelling ingezameld kunststof/PMD verpakkingen – het effect van inzamelsystemen”. Het tweede onderzoek heeft inzamelsystemen vergeleken op basis van 220 monsters van elk 1 m3 bij 81 verschillende gemeenten, waarvan 69 procent in matig tot niet-stedelijk gebied was. Het onderzoek wijst uit dat de zuiverheid van ingezameld PMD door drie variabelen wordt beïnvloed:

1. Inzamelmiddel voor PMD;
2. Prijsprikkels via afvalstoffenheffing;
3. Inzamelfrequentie voor restafval.

De voorkomende combinaties zijn op zuiverheid vergeleken met de volgende resultaten:

inzamelsysteem-schema-1.jpg

PMD-zakken leveren een significant betere kwaliteit dan minicontainers
Het onderzoek wijst uit dat inzameling met PMD-zakken een significant betere zuiverheid oplevert dan in minicontainers. Het LCKVA bevestigde dit ook al in eerder onderzoek: “Tevens is het inzetten van ‘translucente’ (semitransparante) zakken vanuit het oogpunt van (sociale) controle het overwegen waard: deze zakken zijn beter geschikt voor visuele inspectie dan grijze zakken of anonieme containers. Dit biedt vervolgens ook weer de mogelijkheid om beter te handhaven; in België worden in sommige probleemgebieden zelfs huis-aan-huis controles uitgevoerd”. Om de kwaliteit te optimaliseren stuurt FostPlus België aan dat als zakken niet transparant zijn of teveel niet-verpakkingen bevatten deze blijven staan en voorzien worden van een rode sticker. De eerste Nederlandse gemeenten zijn ook al begonnen met het vooruit sturen van een ploeg van medewerkers (‘social return’) die de kwaliteit controleren en te vervuild PMD bestickert afkeuren waarna de inzamelaars langsrijden en deze vervuilde PMD niet inzamelen. 

Omgekeerd inzamelen met een minicontainer en diftar leidt tot een slechtere kwaliteit
Prijsprikkels en de inzamelfrequentie van restafval hebben ook een effect: “Omgekeerd inzamelen met een PMD-minicontainer en Diftar leidt tot een significant lagere zuiverheid dan inzamelvormen met een PMD-zak en een minicontainer voor restafval“.

Bij Attero hebben we de stelling “Wat er niet in zit, kan je er ook niet uit halen”. Het is dan ook onrealistisch om met bovenstaande vervuilingspercentages te verwachten dat de sorteerrendementen uit de huidige contracten gerealiseerd kunnen worden. Zeker als we ons beseffen dat het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van monsters uit 2015 en 2016 en sindsdien de kwaliteit verder verslechterd is. Deze vervuiling heeft ook een verstorend effect op het sorteerproces, ook als het kunststof niet-verpakkingsafval betreft. “Recent onderzoek wijst uit dat het gemiddelde percentage kunststof niet-verpakkingen in gesorteerde kunststofproducten bijna tien procent bedraagt, en veertig procent daarvan het functioneren van het sorteerproces in potentie negatief kan beïnvloeden (EURECO, 2016).

De zorgwekkende ontwikkeling van de vervuiling van het PMD is aanleiding voor Rijkswaterstaat om een aanbesteding uit te schrijven voor een uitgebreider statistisch onderzoek naar de variabelen die de PMD kwaliteit bepalen. Het zou mooi zijn als we zo snel mogelijk lering kunnen trekken uit deze onderzoeken.


Het volledige onderzoek is te lezen op: http://www.lckva.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@169500/samenstelling/