Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief

Kwaliteit

De inzameling van verpakkingsafval is vanuit kwantiteit oogpunt gezien een doorslaand succes. De keerzijde van het succes is dat de kwaliteit achteruit gaat en sorteerrendementen zwaar onder druk komen te staan.

In het eerste half jaar van 2017 is bij Attero door gemeenten, die ook in 2016 aanleverden, veertig tot vijftig procent meer verpakkingsafval aangeleverd dan in 2016. Zoals ook in een vorige nieuwsbrief is vermeld, hebben de technische sorteeranalyses uitgewezen dat de keerzijde van dit “succes” is dat de kwaliteit zienderogen achteruit is gegaan. Dit kwaliteitsissue is voor Attero reden geweest om samenstellingsanalyses uit te voeren op het aangeleverde verpakkingsafval.

Dertig tot veertig procent vervuiling is helaas geen uitzondering

Bij een samenstellingsanalyse wordt van een aangeboden vracht verpakkingsafval een representatief monster genomen ter grootte van één kubieke meter. Dit monster wordt vervolgens handmatig in drie fracties verdeeld; 1) kunststof verpakkingen 2) kunststof niet verpakkingen en 3) residu/stoorstoffen. Een samenstellingsanalyse geeft dus de werkelijke samenstelling van het aangeboden verpakkingsafval weer. Bij een technische sorteeranalyse is dit niet het geval omdat hier ook vocht- en morsverliezen, rendement sortering en zuiverheid deelstromen een rol spelen. De uitgevoerde samenstellingsanalyses hebben het beeld uit de technische sorteeranalyses bevestigd. Samenstellingsanalyses met een aandeel kunststof niet verpakking en residu van tussen de dertig en veertig procent zijn helaas geen uitzondering.

Contractueel verplichte sorteerrendementen onhaalbaar

Een direct gevolg van de verslechterde kwaliteit is dat het met gemeenten overeengekomen percentage materiaal hergebruik niet realiseerbaar is. Indien het aandeel verontreinigingen groter is dan het residupercentage dat op basis van het overeengekomen percentage materiaal hergebruik mag worden geproduceerd, is uiteraard dit percentage materiaal hergebruik niet meer realiseerbaar.

Wat er niet inzit, kun je er ook niet uithalen!

Overigens is hier dan nog geen rekening gehouden met vochtverlies en het rendement van de sortering waardoor een nog lager percentage hergebruik realiseerbaar is.

Hoe verder?

Op dit moment zijn wij met diverse gemeenten in gesprek over de afnemende kwaliteit van het verpakkingsafval. Deze gesprekken hebben het doel om de kwaliteit van het verpakkingsafval uiteindelijk weer op niveau te brengen zodat er een maximaal hergebruik kan worden gerealiseerd. In de tussentijd, voordat de kwaliteit weer top is, worden praktische afspraken gemaakt over afkeur en een realistisch percentage materiaal hergebruik gekoppeld aan de kwaliteit van het verpakkingsafval.