Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief
Home  > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief gemeenten juli 2017 > Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering

Attero heeft als missie om de potentie aan grondstoffen en energie uit afval maximaal te benutten. Dat zie je ook bij PMD-recycling op vele manier terug: hoe we nascheiden, hoe we sorteren, hoe we recyclen en hoe we circulair inkopen proberen te faciliteren.

Attero ziet veel potentie voor nascheiding. Het is niet altijd mogelijk om tegen aanvaardbare kosten en met voldoende gemak voor de burger en met voldoende zuiverheid PMD-verpakkingsafval aan de bron in te zamelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebieden met hoogbouw. Voor die gevallen biedt Attero als eerste en grootste in Nederland de mogelijkheid voor nascheiding. En daar halen we uitstekende resultaten mee.

Attero sorteert met hoogste percentage monostromen
In Attero’s sorteerinstallatie te Wijster wordt zowel nagescheiden als brongescheiden PMD gesorteerd. Attero sorteert daar het materiaal tot de stromen PET, HDPE, PP, PET-trays, folie, mix kunststoffen, drankenkartons en metalen. De monostromen kunststoffen vervangen veelal virgin kunststof, terwijl de mix meestal wordt toegepast ter vervanging van tropisch hardhout en betonproducten. De Attero medewerkers krijgen er energie van als ze maximaal monostromen eruit weten te halen. En dat lukt als de beste. Attero heeft in 2016 op basis van productie maar liefst 69% monostromen gerealiseerd, terwijl de raamovereenkomst maar vijfenveertig procent vereist. Hierdoor kunnen Attero’s kunststoffen hoogwaardig worden ingezet. Ook blijkt uit de kwaliteitscontroles, die Nedvang maandelijks bij ons uitvoert, dat Attero goed voldoet aan de DKR-kwaliteitsspecificaties.

Attero gaat zelf hoogwaardig LDPE regranulaat produceren

Attero heeft een ideale recyclinginfrastructuur in Wijster. Naast de nascheiding en sortering wordt nu ook grootschalig geïnvesteerd in het wassen, flaken en granuleren. Vanaf eind dit jaar zal Attero jaarlijks maar liefst 24.000 ton folie opwerken tot Attero InfiniteFilm LDPE regranulaat. Het unieke daarbij is dat de folies warm gewassen zullen worden met gebruik van restwarmte van Attero’s afvalenergiecentrale. Daardoor wordt het regranulaat zo zuiver dat er weer nieuwe folies voor bijvoorbeeld vuilniszakken van kunnen worden geblazen. Ook werkt Attero samen in het Europese samenwerkingsverband CEFLEX met partijen als Unilever, Nestlé, Procter&Gamble, Henkel, Dupont, Mondi, Borealis, etc. om te kijken wat de mogelijkheden zijn om verpakkingen circulair te krijgen.

Circulair inkopen: Doet u ook mee?

Nu we in Europa meer en meer kunststof recyclen komt er steeds meer druk op de markt. Er moet meer vraag gecreëerd worden om de keten duurzaam en betaalbaar te maken. Daarom zou het mooi zijn als het circulair inkoopbeleid van overheden zich zou richten op het inkopen van producten gemaakt uit secundaire grondstoffen zoals regranulaat. Het biobakje voor op het aanrecht is hier een voorbeeld van. Dit bakje is gemaakt uit Attero’s kunststoffen en kan door gemeenten verstrekt worden aan burgers om hun keukenafval beter te scheiden. Voor meer informatie klikt u op deze link. Ook het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval adviseert circulair in te kopen:  “Kies als gemeente voor inzamelmiddelen (inzamelzakken en containers) gemaakt van gerecyclede kunststoffen”.