Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief
Home  > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief GWW maart 2017 > Asbest in puinhoudende grond

Asbest in puinhoudende grond

Op 16 november 2016 deed de Raad van State een uitspraak over asbest in puinhoudende grond. Besloten is dat puinhoudende grond in het vervolg altijd asbestverdacht is tenzij er gemotiveerd kan worden aangetoond dat het puin niet te relateren is aan asbest. Inspectie Leefomgeving en Transport heeft inmiddels aangegeven er intensief op te controleren.


Voor GWW-aannemers en verwerkers van grond houdt dit in dat indien in de grond (sporen van) puin wordt aangetroffen, de grond altijd als asbestverdacht dient te worden aangemerkt. De sticker ‘asbestverdacht’ kan pas worden verwijderd als op basis van een historisch onderzoek voldoende betrouwbaar is aangetoond dat het puin geen asbest kan bevatten. Is een dergelijk onderzoek niet toereikend dan is een asbest gericht onderzoek noodzakelijk.

Wij beschikken over meerdere locaties waar puinhoudende- en/of asbesthoudende grondstromen kunnen worden ingenomen en na eventuele bewerking worden uitgekeurd voor hergebruik elders. Attero Mineralen kan zorgdragen voor bewerking, verwerking en eventuele reiniging van de grond conform BRL 9335 en 7500.

Attero wil u ontzorgen! Of het nu gaat om relatief kleine partijen ‘grond met puin’ of grotere partijen grond, zonder asbestonderzoek. Op onze locaties worden (deel)partijen grond met gelijkwaardige samenstelling en/of verontreiniging opgebulkt en na bewerking opnieuw onderzocht op asbesthoudendheid.