Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief
Home  > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief PRP mei 2017 > Lighthouse projecten

Lighthouse projecten

Er zit heel veel positieve energie op de transitie naar een circulaire economie. Attero draagt graag bij door Lighthouse projecten te creëren. Attero doet dit samen met klanten die afval met grondstoffen aanleveren en met klanten die producten afnemen.

Lighthouse project: biobakje voor op het aanrecht

Om de positieve energie vast te houden en uit te breiden moeten successen zichtbaar worden.  Attero wil daarom meerdere zogenaamde Lighthouse projecten realiseren. De Lighthouse projecten dienen ter inspiratie voor anderen en geven richting. Een voorbeeld hiervan is het biobakje voor op het aanrecht. Dit bakje is samen met onze partner Vita Plastics gemaakt uit 100% gerecycled materiaal van Attero en kan ook weer volledig gerecycled worden. De gemeentelijke klanten van Attero kunnen deze bakjes voor een zeer schappelijke prijs kopen voor hun burgers. Hierdoor zien burgers dat het zin heeft gehad om hun kunststof apart in te zamelen of te laten nascheiden. Bovendienkunnen burgers zo hun keukenafval beter scheiden.

CEFLEX samenwerking om keten te sluiten

Attero neemt ook deel aan CEFLEX (www.ceflex.eu), het consortium van Europese bedrijven die streeft naar meer circulariteit van flexibele verpakkingen. In het consortium nemen spelers uit de verschillende stappen van de keten deel. Denk hierbij aan grondstoffenproducenten zoals Dupont, Dow en Henkel. En aan verpakkingenconvertors zoals Mondi, Huhtamaki en Amcor. En aan FMCG-bedrijven zoals Unilever, Procter&Gamble en Nestle. Attero ziet mooie toepassingen voor het regranulaat uit haar installatie voor hoogwaardige producten zoals vuilniszakken. Maar wil in het CEFLEX-project samen met ketenpartners ook graag onderzoeken wat er voor nodig is voor toepassingen in nieuwe verpakkingen. Hiermee hopen we nog meer Lighthouse-projecten te kunnen creëren.

Circulair inkopen: creëren van vraag of aanbod?

Met haar Lighthouse-projecten probeert Attero anderen te inspireren en richting te geven. We zijn dan ook heel blij met de enthousiaste reacties die we krijgen van gemeenten die graag met onze circulaire proposities aan de gang willen. We hopen ook dat dit nog een verandering teweeg kan brengen in het circulair inkopen van de rijksoverheid. Die richt zich nu vooral op de inkoop van producten die aan het einde van hun levensduur weer gerecycled kunnen worden, maar niet zozeer op dat er producten worden ingekocht die al uit gerecycled materiaal bestaan. Hierdoor lopen we het risico dat er nog meer aanbod van recyclaat wordt gestimuleerd, maar niet zozeer meer vraag naar recyclaat. En juist dat laatste hebben we nu nodig. Het Europese Circular Economy Package heeft als doel om in 2030 maar liefst 75% van al het verpakkingsmateriaal te recyclen. Als al dit aanbod op de markt komt maar niet gepaard gaat met het stimuleren van vraag naar recyclaat, dan komen we in zwaar weer. Met de Lighthouse projecten en met alle positieve energie en goede intenties zijn we ervan overtuigd dat op termijn alle partijen het licht zullen zien en producten zullen inkopen die recyclebaar zijn én uit gerecycled materiaal bestaan.