Home
Zoeken op onderwerp
Nieuwsbrief

PRP

Attero realiseert op de locatie in Wijster een Polymeren Recycling Plant voor kunststoffolies. Deze nieuwe installatie heeft een capaciteit van 24 Kton per jaar. Met de bouw is een investering van ruim 25 miljoen euro gemoeid.

Attero sorteert al een aantal jaren kunststoffen uit huishoudelijk restafval en ook uit de Plastic Hero zakken. Tot dusver werden deze gesorteerde deelstromen in balen geperst en verkocht aan, met name, buitenlandse recyclingsbedrijven. Voor het recyclingsproces is veel energie nodig. Energie die Attero ook zelf produceert. Daarnaast kunnen we de reststromen die vrijkomen bij het proces zoals residu en afvalwater zelf verwerken. Daarom is het besluit genomen om in Wijster een Polymeren Recycling Plant te bouwen.

koi.jpg

Reeds gesorteerde folies uit na- en brongescheiden kunststoffen worden na intensieve reinigingsstappen omgevormd tot LDPE re-granulaat. Het grote verschil met reeds bestaande installaties is de mogelijkheid om vervuilde folies intensief te wassen (inclusief een “hotwash”) en te verwerken tot een hoogwaardig en geurvrij granulaat. De Europese Unie heeft voor dit innovatieve project een LIFE-subsidie verleend. Omdat de toegepaste techniek in de nieuwe fabriek deels als vernieuwend en uniek wordt gezien, is een subsidie van ruim 3 miljoen euro verleend. De bouw is in maart van start gegaan en eind dit jaar zal het eerste granulaat aan onze afnemers geleverd worden.

Attero is continu op zoek naar mogelijkheden om kringlopen te sluiten. Met de bouw van deze fabriek hoopt ze dan ook re-granulaat in Nederland op de markt te brengen welke bijdraagt aan een vermindert verbruik van primaire grondstoffen. De nieuwe recyclingaanpak van Attero voegt diverse stappen toe aan de huidige werkwijze. De belangrijkste is een innovatieve manier om het plastic met warm water te wassen. Door schoon water van 70 -90 graden Celsius met diverse toevoegingen en zeep te gebruiken reinigt de installatie het plastic intensief en verdwijnt de geur. Het warme water gaat na gebruik naar een speciale installatie om te worden gezuiverd voor hergebruik.

Door direct na het sorteren te wassen en granuleren wordt fors bespaard op transport. Het aanhangende vuil hoeft immers niet te worden getransporteerd wat ook weer bespaart op CO2-emissie. Op vele vlakken dus een stap vooruit.
We passen de nieuwste stand der techniek toe en werken met top class leveranciers. Attero verwacht daarmee een fabriek te realiseren die in staat is om uit meest vervuilde kunststoffen kwalitatief hoogwaardige grondstoffen te produceren.

De voordelen op een rij:
- Het resultaat is een geurloze en hoge kwaliteit folieregranulaat.
- Het is een op industriële schaal werkende recyclinginstallatie op één locatie voor LDPE-folie.
- Het hergebruik is efficiënt (62%). Rest is vervuiling en vocht; dat wordt ter plaatse verwerkt.
- Het milieueffect is lager dan huidige recycling door gebruik van restwarmte (vervangt aardgas).
- Het is een vrijwel gesloten proces. Proceswater wordt gezuiverd en weer hergebruikt.
- Het folieregranulaat beperkt de behoefte aan LDPE granulaat uit olie.
- De CO2-emissie van deze kunststofrecycling is significant lager dan verbranding.
- Transport van regranulaat vervangt transport van balen plastic naar recyclers.