Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Eindproducten

Eindproducten

Nieuwe grondstoffen

Attero wil zoveel mogelijk herbruikbare stoffen uit afval terugwinnen. Zo halen wij bij de verwerking van restafval in onze installaties er met diverse technieken onder andere metalen en allerlei soorten kunststoffen uit. Die materialen vinden als grondstoffen hun weg naar de industrie om er weer nieuwe producten mee te maken.

Onze afvalenergiecentrales produceren niet alleen energie uit afval: de bodemassen die aan het eind van het proces overblijven, worden benut als ophoog- en funderingsmateriaal in de wegenbouw.

Van gft en groenafval maken wij compost, een bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw, groenvoorziening, grond-, weg- en waterbouw en voor de potgrond- en opzaksector.Bij het fijn afzeven van dit materiaal blijven grotere en harde stukjes over. Die vormen een uitstekende duurzame brandstof voor biomassa-energiecentrales om er groene stroom mee op te wekken.

Op die manier levert een verantwoorde verwerking van afval goed bruikbare eindproducten op. Onze accountmanagers kunnen er alles over vertellen.