Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Eindproducten > Bodemas
Fenix  030309 180.jpg

Bodemas

Bodemas is het materiaal dat overblijft na het verbranden van afval in onze afvalenergiecentrales. Het zijn niet-brandbare stoffen zoals als zand, steen, keramiek, glas en metalen. Deze zijn door de hitte van de verbrandingsoven vaak gedeeltelijk gesmolten waardoor ze samenklonteren tot een steenachtige massa. Na het scheiden van metalen en het breken van de grotere delen werken wij deze ruwe bodemas op tot een zandachtig eindproduct, dat wordt gecertificeerd tot IBC bouwstof. Dit product wordt al meer dan twintig jaar succesvol gebruikt, bijvoorbeeld als funderingsmateriaal voor grootschalige wegenbouwprojecten of als steunlaag bij het afwerken van gesloten stortplaatsen.

IBC staat voor isoleren, beheersen en controleren. Dat houdt in dat het materiaal als vervanger voor zand gebruikt mag worden als het niet in aanraking komt met grond- of hemelwater. Daarom wordt het minimaal 0,5 meter boven grondwaterniveau verwerkt en worden bovenkant en zijkanten waterdicht afgewerkt. Ook na toepassing moet er regelmatig gecontroleerd worden. Om die reden wordt bodemas alleen bij projecten gebruikt waarbij minimaal 10.000 kubieke meter (ongeveer 18.000 ton) nodig is.

In Nederland wordt jaarlijks 1,5 miljoen ton bodemas geproduceerd, waarvan een kwart bij Attero op onze locaties Wijster en Moerdijk. Wij kunnen bodemas leveren op de plek waar deze verwerkt wordt, maar het is ook mogelijk om het product op te halen op onze locaties in Wijster of Moerdijk. Omdat er voor het werken met bodemas voorzieningen getroffen moeten worden, brengen wij er een negatieve prijs voor in rekening. Een compensatie om de controles te kunnen bekostigen.

Meer weten over de toepassingsmogelijkheden van bodemas? Neemt u dan contact op met onze accountmanager. Hij verstrekt u graag meer informatie.