Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Eindproducten > Mineraal > Korrelmix

Korrelmix

Attero is één van de grotere Nederlandse producenten van Korrelmix. De merknaam Korrelmix is gedeponeerd door de Belangenvereniging Recycling Bouw- en Sloopafval (BRBS). De naam Korrelmix is voorbehouden aan gecertificeerd granulaat en zand, afkomstig van de verwerking van bouw- en sloopafval. De Korrelmixproducten van VAR voldoen aan de eisen voor een secundaire bouwstof categorie 1, zoals gesteld in het Bouwstoffenbesluit. Verschillende VAR-producten hebben een KOMO-certificaat. Alle producten worden volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule geproduceerd.

Mengkorrelmix® 0-31,5 mm
Met KOMO-certificaat. Meest toegepast als funderingsmateriaal voor de wegenbouw. Mengkorrelmix bestaat uit maximaal 50% baksteenpuin en minimaal 50% betonpuin.

Mengkorrelmix® gewassen
Met KOMO-certificaat. Wordt toegepast als toeslagmateriaal in beton (grindvervangende Mengkorrelmix). Korrelgrootte 4-16 mm wordt toegepast bij de productie van prefab betonwaren, korrelgrootte 4-32 mm wordt gebruikt in betonmortels.

Mengkorrelmix® gezeefd
Als Mengkorrelmix algemeen, gezeefd in andere korrelgroottes, bijvoorbeeld 0/6, 0/31,5.

Gestabiliseerde producten
Granulaten waaraan cement en/of andere producten zijn toegevoegd om de stabiliteit van het product te verhogen.

Hebt u belangstelling voor onze korrelmix? Neemt u dan contact met ons op.