Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten

Zand

Attero verwerkt minerale afvalstromen van verschillende herkomst en samenstelling. Dit varieert van verontreinigde grond en baggerspecie tot grond uit de sanering van voormalige stortplaatsen en Riool-, Kolken- en Gemalenslib en Veegvuil (RKGV). Na verwerking in de reinigingsinstallatie resteert gereinigd zand. Dit categorie 1 zand wordt gebruikt bij bestrating (cunet) of in de beton- en asfaltindustrie.

Hebt u belangstelling voor door ons teruggewonnen zand? Neemt u dan contact met ons op.