Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Groene stroom
emasten-in-glooiend-land.jpg

Groene stroom

Groene energie uit uw eigen afval

Met afval naar duurzaamheid? Attero maakt het mogelijk. Het principe is eenvoudig. Met uw afval maken wij groene stroom of groen gas. Zo zorgen we voor CO2-reductie. Dat doen we ook door afval te recyclen. Bijvoorbeeld door de omzetting van gft-afval in compost en door de terugwinning van plastics uit restafval. Het overige restafval wordt in onze hoogwaardige afvalenergiecentrales omgezet in elektriciteit. Deze elektriciteit is - vanwege de samenstelling van het afval - gedeeltelijk (in 2013: 54 procent) duurzaam. 

De duurzaamheidswaarde stelt Attero aan u beschikbaar. Daarmee kunt u aantonen dat uw gemeente of bedrijf duurzame energie gebruikt die uit eigen afval is geproduceerd.

Hoe werkt het verduurzamen van uw energieconsumptie?

U levert als gemeente of bedrijf uw afval aan bij Attero. Dit kan huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk afval, bedrijfsafval of organisch afval zijn.

Huishoudelijk afval
Wanneer op de verwerkingslocatie een scheidingsinstallatie aanwezig is, worden uit het huishoudelijke restafval en grof afval componenten gehaald voor recycling en een niet herbruikbare hoogcalorische restfractie voor inzet als brandstof. De rest van het afval wordt, nadat het eventueel nog een vergistingstap ondergaat, verbrand in onze afvalenergiecentrale om elektriciteit op te wekken. Waar mogelijk wordt vrijkomende warmte bovendien duurzaam benut door naastgelegen bedrijven.

Gft-afval
Op diverse locaties wordt het organisch afval, voordat er compost mee wordt geproduceerd, vergist om het energiepotentieel te benutten. Het gas uit de vergister wordt omgezet in groen gas of gebruikt voor het opwekken van groene stroom. De geproduceerde groene energie wordt ingevoed op het net. Zo kunnen ook uw burgers en uw medewerkers gebruik maken van duurzame energie die is geproduceerd uit hun eigen afval.

straatverlichting-geeft-groen-licht.jpg

Veranderen is niet nodig

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met gewone elektriciteit, die dan ‘grijze stroom’ wordt genoemd. In het elektriciteitsnet is er fysiek gezien geen verschil tussen beide.
Het onderscheid tussen grijze en groene stroom zit 'm in de garantie van oorsprong (GVO). Met de GVO toont u aan dat de elektriciteit die u verbruikt daadwerkelijk afkomstig is uit een hernieuwbare bron; bijvoorbeeld organisch afval.

Wat kost u dat?

Niets! U hoeft geen investeringen te doen om uw gemeente of bedrijf te verduurzamen. U maakt met Attero afspraken over het aantal GVO’s dat uit uw afval geproduceerd kan worden. Afhankelijk van de aangeleverde hoeveelheid afval en de daaruit geproduceerde energie, koppelen wij voor u onze GVO’s aan uw verbruik.

Wij komen naar u toe

Wilt u meer weten over ‘groene stroom uit eigen afval’? Dan hebben wij het volgende aanbod voor u.

Brengt u zoveel mogelijk betrokken collega’s binnen uw organisatie samen aan tafel; van milieu, inkoop tot afvalmanagement? Dan vertellen wij u in een half uur alles over hoe wij ‘groene stroom uit eigen afval’ mogelijk maken. En uiteraard beantwoorden wij alle vragen die uw organisatie over dit onderwerp heeft.

Voor meer informatie over ‘groene stroom uit eigen afval’ kunt u telefonisch contact opnemen met Attero, afdeling Energiemanagement via (088) 550 10 33. U kunt ook een mail sturen naar het Shared Services Center: ssc@attero.nl.