Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Klimaatneutraal rijden

Klimaatneutraal rijden

Rijden op uw eigen afval

Attero en CNG Net maken het mogelijk. Het principe is eenvoudig. U levert als gemeente of bedrijf uw gft of restafval aan op één van de verwerkingslocaties van Attero. Vervolgens vergist Attero het organische deel van dit afval tot biogas, werkt dit op tot groen gas en injecteert het in het aardgasnet. CNG Net zorgt ervoor dat het groen gas kan worden getankt in uw gemeente of bij uw bedrijf. Zo rijden uw burgers, medewerkers of verzorgende diensten als het ware op hun eigen afval.

Rijden op groen gas is klimaatneutraal en erg voordelig.

Rijden op groen gas is milieuverantwoord, duurzaam en voordelig. Fossiele brandstoffen beïnvloeden bij gebruik onze leefomgeving door de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof. Overstappen op groen gas als transportbrandstof is een verstandige keuze, omdat het de uitstoot van deze stoffen aanzienlijk beperkt. Rijden op groen gas is vrijwel klimaatneutraal. De uitstoot van CO2 neemt met zeker driekwart af en emissies van fijnstof en stikstofoxiden zijn er nagenoeg niet.

Downoad hier de brochure 'Klimaatneutraal rijden op uw eigen afval'.

Wilt u zien hoe 'Klimaatneutraal rijden op uw eigen afval'  werkt, klik dan op de foto hiernaast. 

klimaat-neutraal-rijden.jpg