Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Klimaatneutraal rijden > 928 Revolution / Porsche op groen gas

928 Revolution / Porsche op groen gas

Om het rijden op klimaatneutraal groen gas meer bekendheid te geven bouwt 928 Revolution een klassieke Porsche 928 om naar een auto die volledig op groen gas rijdt. Dit toont aan dat iedereen klimaatneutraal kan rijden, zelfs in een sportauto of een klassieker.

Attero ondersteunt dit bijzondere initiatief als marktleider van de productie van groen gas in Nederland. Het gebruik van groen gas als duurzame transportbrandstof moet gestimuleerd worden. Deze niet fossiele brandstof is eindeloos te produceren uit organische afvalstromen die vrijkomen, is schoon in gebruik en leidt niet tot prestatieverliezen bij het rijden.

Schoon

In het recent uitgevoerde onderzoek 'Groen gas in verkeer en vervoer' is aangetoond dat groen gas de schoonste brandstof is van 'well-to-wheel'. Vooral in een verstedelijkt land als Nederland betekent het gebruik van groen gas een absolute verbetering van de luchtkwaliteit. Bovendien hebben we in ons land een unieke infracstructuur als het gaat om de distributie van aardgas en daarmee ook groen gas. Vervoer van brandstoffen met tankwagens is niet nodig en dit spaart energie en emissies.

Wilt u het rapport 'Groen gas in verkeer en vervoer' downloaden, klik dan hier.

porsche-tanks.jpg

Waarom groen gas?

Het produceren van groen gas als brandstof voor verkeer en vervoer is om verschillende redenen belangrijk met het oog op ons milieu en onze toekomst. Organisch afval is alom aanwezig. Een uitstekende grondstof om in te zetten voor de productie van biogas. Dat kan overal en biogas is lokaal te produceren. Op bovenlokale schaal is biogas prima op te waarderen tot aardgaskwaliteit en daarmee tot transportbrandstof. Ook tegen aanvaardbare kosten.

Kortom: de afhankelijkheid van brandstoffen uit olie, zoals benzine, diesel, LPG en ook aardgas neemt af. Biogas en groen gas komen uit organische bronnen en zijn zo eindeloos hernieuwbaar. Dus duurzaam.

Nauwelijks invloed en schoon

Groen gas levert geen extra CO2-emissie en dat betekent geen extra bijdrage aan de opwarming van onze aarde en daarmee vrijwel geen invloed op de klimaatverandering. De CO2 die bij gebruik van groen gas vrijkomt is kortcyclisch. Dat wil zeggen, de CO2 is binnen één generatie opgenomen door planten en weer teruggegeven aan de atmosfeer. Dat is met langcyclische brandstoffen wel anders. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding is immers al miljoenen jaren geleden opgenomen door planten. De uitstoot van nu betekent een aanvulling en daarmee opwarming en klimaatverandering.

Tot slot veroorzaakt het gebruik van groen gas vrijwel geen uitstoot van fijnstof en verzurende stikstofoxiden naar de atmosfeer. Dat betekent dat de luchtkwaliteit door gebruik van groen gas nauwelijks nadelig beïnvloed wordt. Dat is vooral in een stedelijk land als Nederland bijzonder prettig.