Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Klimaatneutraal rijden > Hoe groen is groen gas?
0_gasfabriek Tilburg middel.jpg

Hoe groen is groen gas?

Groen gas werkt met certificaten. Deze certificaten garanderen de koper, dat er niet meer certificaten verkocht worden dan er groen gas wordt ingevoed in het aardgasnet. Dit geeft de garantie dat gecertificeerd groen gas ook werkelijk groen is. De certificaten worden uitgegeven door Vertogas, een organisatie die is aangewezen om de uitgifte van deze certificaten in ons land te beheren en ervoor te zorgen dat de certificatenadministratie klopt.

Groen gas van Attero is bovendien NTA 8080 gecertificeerd. Deze certificering toont aan dat de oorsprong van het biogas waaruit Attero groen gas maakt, ook van duurzame oorsprong is. Het gaat daarbij om biogas uit stortplaatsen of uit de vergisting van gft, rioolslib of organisch materiaal dat uit restafval is teruggewonnen.