Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Klimaatneutraal rijden > Hoe werkt het en wat kost het?
klimaatneutraal rijden.jpg
wat-kost-het.jpg

Hoe werkt het en wat kost het?

afvalinzameling_huisvuil__ophalen__3 klein_.jpg

Overschakelen is gemakkelijk

U levert als gemeente of bedrijf uw afval aan bij Attero. Dat kan gft zijn, maar ook restafval. Het gft kan direct worden ingezet voor vergisting. Uit restafval wint Attero door scheiding het organische materiaal terug en gebruikt dit als grondstof voor speciale vergisters. Bij vergisting doen bacteriën hun werk: ze zetten de organische bestanddelen om in biogas. Het opwaarderen van dit biogas levert groen gas op, dat dezelfde samenstelling en gebruiksmogelijkheden heeft als aardgas. De herkomst ervan is niet langer fossiel, maar hernieuwbaar en gemaakt uit uw eigen afval. Vervolgens injecteren we het groen gas in het aardgasnet en komt het beschikbaar voor gebruik.

Gemeenten en bedrijven kunnen kiezen om hun wagenpark geheel of gedeeltelijk te laten rijden op groen gas. Attero en CNG Net zorgen hier gezamenlijk voor, ieder vanuit zijn eigen expertise en ervaring. Attero produceert de gewenste hoeveelheid groen gas. En CNG Net zorgt ervoor dat u het groen gas kunt tanken in uw gemeente of bij uw bedrijf. Zo gemakkelijk is het overschakelen op deze schone en duurzame brandstof.

Wat kost het?

Om op groen gas te kunnen rijden is een investering in het wagenpark nodig. Daar blijft het bij. U maakt met Attero afspraken over de levering van de hoeveelheid groen gas die uit uw afval geproduceerd kan worden. Meer leveren kan natuurlijk ook. Na inventarisatie en afstemming plaatst CNG Net een groengastankstation voor eigen rekening en risico. Deze pomp is aangesloten op het aardgasnet en levert het groen gas dat u nodig heeft. Kortom, aanvullende investeringen zijn niet nodig.