Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Klimaatneutraal rijden > Nog meer voordelen!
auto CNG net en koe 01 klein.jpg

Nog meer voordelen!

• Minimaal 80 procent minder uitstoot van CO2.
• Nagenoeg geen emissie van fijnstof, roet en stikstofoxiden.
• Een flink financieel voordeel; groen gas is veel voordeliger dan fossiele brandstoffen.

Bovendien is uw eigen afval de bron van het groen gas.

De emissiebeperking begint zodra de eerste auto op groen gas rijdt. De grote winst behaalt u natuurlijk als een heel wagenpark overschakelt op dit duurzame gas.

Denk aan het openbaar stads- of streekvervoer of taxiondernemers die het WMO- en leerlingenvervoer verzorgen. Maar ook voertuigen van diensten als afvalinzameling en het onderhoud van de openbare ruimte rijden schoon, stil en prima op groen gas. Voor uw bedrijfswagenpark is het ook interessant groen gas als brandstof te gaan gebruiken.

Rijden op groen gas biedt nog meer voordelen. Omdat het een schone brandstof is, laat het minder schadelijke stoffen achter in de motor. Dat leidt tot minder slijtage. Ook zijn auto’s op groen gas stiller.