Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Locaties > Schinnen

Locaties

Locatie Schinnen

Locatie Schinnen

Hettekensweg 6
6365 EM Schinnen
Postbus 4114
6080 AC Haelen
T (088) 550 10 00

De locatie Schinnen is een voormalige stortplaats en is niet meer actief in gebruik. De activiteiten zijn tijdelijk opgeschort.

Op deze locatie ligt zo’n 10 miljoen ton afval opgeslagen in voormalige zandgroeves.
Een deel van het stort is voorzien van een definitieve afdeklaag, waardoor het landschap min of meer in de oude staat van voor de zandwinning gebracht is.