Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Locaties > Tegelen

Locaties

Locatie Tegelen

Locatie Tegelen

Kaldenkerkerweg 150
5932 CZ Tegelen
Postbus 4114
6080 AC Haelen
T (088) 550 10 00

In de Wambachgroeve is jarenlang zand en klei gewonnen. De groeve die door deze ontgronding ontstond, werd van 1975 tot 1996 gebruikt voor het storten van inert afval, voornamelijk bouw- en sloopafval.

Meer informatie