Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten

Schinnen

Oorspronkelijk was de stortplaats Schinnen (Limburg) in gebruik als winplaats van klei, zand, stol en grind. Vanaf 1969 is de locatie gefaseerd in gebruik genomen als afvalstortplaats, maar zij fungeert al jaren niet meer als zodanig. Daarom werd ook voor de locatie Schinnen een afdekproject gestart.

Stortgas

Op de stortplaats zijn 65 bronnen aangebracht die het vrijkomende stortgas opvangen. Jaarlijks is dat goed voor de productie van circa 2000 megawattuur groene stroom. Voldoende om ongeveer 550 huishoudens van stroom te voorzien.

Natuurwaarden

Anders dan bij het afdekproject Wambachgroeve gaat het bij de stortplaats Schinnen om een afgeschermd gebied. Bijzondere flora en fauna komen hier wat minder voor. Wel heeft een aantal dassen een fourageergebied in de buurt van de stortplaats. Daar hebben we rekening mee gehouden bij het afwerken van het stort. Er is bijvoorbeeld een valfruitboomgaard aangelegd waar de dassen kunnen fourageren.

Restauratie van het landschap

Nog voor de inrichting van Schinnen als stortplaats is sprake geweest van aantasting van het landschap. Door de winning van klei, zand, stol en grind is een groeve ontstaan, die plek bood aan de stortplaats. De provincie Limburg wil dat het landschap in zijn oude staat wordt hersteld. Attero herstelt het model van de groeve door de oorspronkelijke landschappelijke vorm na te bootsen met het verwerken van afval. Na het profileren en afdichten van de stortplaats is het gebied weer mooi glooiend en in harmonie met zijn omgeving.

BWschinnen40-1.jpg