Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Projecten > Afdekprojecten > Wambachgroeve

Wambachgroeve

De Wambachgroeve is ontstaan door het winnen van klei voor de kleiverwerkende industrie in Tegelen
(Noord-Limburg). Vanaf 1975 was de groeve in gebruik voor het storten van afval. De locatie bestaat uit drie delen: de stortplaats, de groeve en het hertenkamp. De locatie is in totaal 19,5 hectare groot. De stortplaats heeft een oppervlakte van 14 hectare en een diepte van ongeveer 15 meter. Sinds 1996 wordt er geen afval meer gestort. Dat betekende dus dat voor de Wambachgroeve een afdekproject moest worden gestart.

Natuurwaarden

Voordat wij met een afdekproject kunnen beginnen, vinden eerst een natuurwaardenonderzoek en een archeologisch onderzoek plaats. Ook voor de stortplaats in Tegelen moest Attero door rapporten aantonen welke waarden eventueel in het geding zijn en hoe die bij de werkzaamheden beschermd worden.

Bijzondere flora en fauna

De Wambachgroeve ligt middenin een natuurgebied. De stortplaats wordt omsloten door bossen en door zandafzettingen. Geen wonder dus dat uit het natuurwaardenonderzoek bleek dat hier inderdaad sprake was van bijzondere flora en fauna. Om een voorbeeld te noemen: uit het natuurwaardenonderzoek kwam naar voren dat rugstreeppadden - een beschermde diersoort - een plek hadden gevonden in de groeve. Voor een deel hadden de padden zich ingegraven in het stort. Voor Attero een kwestie van goed plannen; de werkzaamheden zijn begonnen ná de paddentrek van het hol naar waterrijk gebied.

Recreatie

Na afdichting is de Wambachgroeve voor een deel ingericht als recreatiegebied met een hertenkamp, een wandelpark en een speelbos.

Meer weten over het afdekproject Wambachgroeve? Bekijk hiernaast een filmpje over de afdichting.

StortTegelen BW 21-9-2007 12-23-47.JPG