Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Projecten > Biomassa-energiecentrale Odiliapeel > Biomassa-energiecentrale
beeld-peka-kroef-attero-bec-01.png

Biomassa-energiecentrale

Attero gaat in Odiliapeel een biomassa-energiecentrale bouwen. Die gaat groene energie maken van onder andere snoeihout uit de regio. Wat is dat eigenlijk: een biomassa-energiecentrale? Waarom moet-ie er komen? Hoe ziet zo’n installatie er uit? En wat betekent die voor het milieu en de omgeving?

Vragen genoeg. Attero geeft graag de eerste antwoorden.

Duurzame energie uit schone biomassa

Met de bouw van de biomassa-energiecentrale in Odiliapeel geeft Attero concreet vorm aan de wens van Bernheze, Oss, Veghel, Uden en Sint-Oedenrode om uit het groenafval van hun inwoners duurzame energie op te wekken in de eigen regio. Zo leveren wij samen een forse bijdrage aan het milieu. Het is de bedoeling dat de nieuwe installatie in juni 2015 in bedrijf is.

Voor gebruik in de biomassa-energiecentrale wordt het snoeihout uit de gemeenten eerst verkleind. Dat gebeurt niet bij de centrale zelf, maar bij onze regionale partners Van Iersel en Van Kaathoven. De biomassa die zo ontstaat, komt in de vorm van snippers aan bij de biomassa-energiecentrale.

De centrale produceert uit de biomassa duurzame energie in de vorm van stoom. Die gaat via een pijpleiding naar de fabriek van Peka Kroef. De aardappelverwerker gebruikt de stoom in zijn productieproces.

Geluid

De productie van de stoom door de biomassa-energiecentrale is een volcontinu proces. De centrale heeft een voorraadbuffer voor biomassa voor circa vijf dagen. De aanvoer van biomassa kan daardoor beperkt blijven tot de dagperiode op werkdagen. De installatie wordt zo ontworpen dat deze ruim binnen de daarvoor geldende geluidsnormen kan produceren.

foto_272__original.jpg

Milieu

De biomassa-energiecentrale verbrandt alleen biomassa uit schoon hout. De reiniging van de rookgassen gaat voldoen aan alle strenge eisen. Mogelijk is er wel een zekere ‘visuele’ invloed. Bij koud weer zal de waterdamp die uit de schoorsteen komt, als een witte pluim te zien zijn.

Winst voor het milieu: we voorkomen het gebruik van fossiele brandstoffen zoals ruim 7 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. Dit staat ongeveer gelijk aan het aardgasgebruik van drieduizend huishoudens. De vermindering van de uitstoot van CO2 is 12.775 ton per jaar.