Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Projecten > Energie Transitie Park Midden-Drenthe

Energie Transitie Park Midden-Drenthe

Het Energie Transitie Park (ETP) Midden-Drenthe is een bedrijventerrein naast de Attero-locatie Wijster. Het is de bedoeling dat zich hier bedrijven vestigen die veel energie verbruiken en dit op een duurzame manier willen doen. Zij kunnen gebruik maken van de duurzame energie die Attero produceert. Zo zetten wij die energie op een slimme manier lokaal in. Hetzelfde principe geldt ook voor de grondstoffen die wij uit afval halen en voor het proceswater uit onze afvalzuiveringsinstallatie: lokaal voor lokaal.

Naast Attero zijn de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, het waterschap Reest en Wieden en Energy Valley betrokken bij de ontwikkeling van het Energie Transitie Park. Daarnaast krijgen kennisinstituten de mogelijkheid om duurzame, innovatieve technologieën op het ETP te ontwikkelen.
Noblesse Proteins is de eerste grote energieverbruiker die zich gevestigd heeft op het ETP en een contract met Attero heeft gesloten voor de afname van stoom en de zuivering van afvalwater.

Leverancier

Dankzij zijn afvalenergiecentrale, een opwerkingsinstallatie voor biogas, de composteerhallen en zijn afvalwaterzuiveringsinstallatie kan Attero optreden als leverancier van warmte, biogas en groen gas, duurzame elektriciteit, grondstoffen en proceswater. Door de stromen lokaal in te zetten ligt het rendement vaak hoger en wordt energieverlies tijdens het transport voorkomen.

Biovergisting

Attero heeft in Wijster meerdere vergistings- en gasopwerkingsinstallaties. Gekoppeld aan deze installaties is een zogenaamde groengashub: een verzamelpunt waar verschillende producenten, zoals industriële vergisters en agrariërs via een biogasverzamelleiding, hun biogas kunnen leveren voor opwerking tot aardgas. Deze groengashub is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Lees meer over de ontwikkeling van het Energie Transitie Park Midden-Drenthe.

BW21421.jpg