Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Projecten > Energie Transitie Park Midden-Drenthe > Ontwikkeling ETP Midden-Drenthe
etp-klein.JPG

Ontwikkeling ETP Midden-Drenthe

Ontwikkeling

Het Energietransitiepark Midden-Drenthe, eigendom van Attero, wordt duurzaam en toekomstgericht ontwikkeld. Hier worden allerhande vormen en stromen van energie met elkaar verbonden op een duurzame manier door en voor duurzame bedrijvigheid. Initiatiefnemer Stichting Energy Valley heeft in eerste aanleg een aantal partijen bij elkaar gebracht om hier invulling aan te geven.

Naast het feit dat hiermee één van de speerpunten van het provinciaal beleid (‘duurzaamheid’) wordt gerealiseerd, levert het ook nieuwe werkgelegenheid op. Ook aan de de kabinetswens om meer duurzame initiatieven door de overheid te ondersteunen, wordt invulling gegeven. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling beschreven in het Energieakkoord Noord-Nederland, ondertekend door het Rijk en de Stichting Energy Valley.

voedingspijp-stoom-noblesse-01-klein.JPG

Noblesse, eerste vestiging

Het eerste bedrijf dat zich op het ETP gevestigd heeft is Noblesse Proteins. Dit bedrijf verwerkt slachbijproducten tot hoogwaardige grondstoffen voor diervoeders. In het verwerkingsproces maakt Noblesse gebruik van hoogwaardige warmte van Attero. Via een 850 meter lange stoomleiding wordt tot 30 ton stoom per uur geleverd. Deze stoom van 160 graden Celsius levert de benodigde warmte voor het bedrijfsproces. Ook zuiveren we het vrijkomend afvalwater van Noblesse en leveren we proceswater retour.

Nieuwe initiatieven

Attero werkt samen met Energy Valley, de provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe aan de verder invulling van ETP met bedrijvigheid. Zo is er intensief contact met een bedrijf dat samen met Attero een fabriek wil bouwen voor de productie van duurzame meubelplaten geproduceerd uit regionaal aangevoerd natuurgras, riet en tomatenloof. Dit materiaal wordt gedroogd met warmte uit de energiecentrale, verkleind en opgeschoond en vervolgens tot platen geperst.

Daarnaast zijn er contacten met bedrijven die organisch bedrijfsafval willen vergisten, synthetische diesel willen maken uit kunststof afvalstromen en een bedrijf dat een speciale voedingsstof wil maken voor de akkerbouwgronden.