Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
ONF-vergister2.jpg

Techniek

ONF-vergister

Attero heeft een nieuwe impuls aan vergisting gegeven door de bouw van een ONF-vergister in Wijster. Om het hele procedé te laten werken is niet alleen een vergistinginstallatie nodig, maar ook een gasopwerkingsinstallatie en invoeding in het lokale aardgasnet. De onderdelen zijn zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst en vlakbij de verbrandingsinstallatie. Daarmee houden wij aan- en afvoersystemen zo kort mogelijk.

Hoe werkt het?

De vergister is een speciaal type reactor, gevuld met afval en bacteriën die biogas vormen. Voor vergisten met bacteriën moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan.

Bij een temperatuur van - in dit geval - ruim 50 graden Celsius groeit de bacteriepopulatie snel en kan die dus optimaal het afval omzetten. Tijdens het vergistingsproces wordt digestaat, het restproduct dat overblijft na vergisting van biomassa, afgevoerd. Er moet steeds een delicaat evenwicht worden gehandhaafd tussen de groei van de bacteriën en de afvoer van digestaat. Dat bepaalt de gemiddelde verblijftijd van de ONF in de reactor.

Bij toediening van nieuw afval in de reactor moet dat in de juiste verhouding gemengd worden met de bestaande bacteriemassa. Dat gebeurt buiten de reactor, waarna het afval er bovenin wordt ingevoerd. De reactor is een 30 meter hoge tank. Het materiaal zakt langzaam naar beneden en wordt er onderin met een pomp weer uitgehaald en deels rondgepompt. De bacteriën zetten de opgeloste organische stoffen om in methaangas, het hoofdbestanddeel van biogas. Het gas stijgt op en wordt opgevangen in een holle ruimte van de reactor. Van daaruit wordt het gas afgezogen en komt het uiteindelijk in de gasopwerkingsinstallatie.

Gasopwerkingsinstallatie

Het biogas dat afkomstig is uit de vergistinginstallatie, wordt verzameld in de gasopwerkingsinstallatie. Dat biogas bestaat uit twee hoofdcomponenten: methaan en CO2. Het CO2 wordt met water onder druk uitgewassen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor tuinbouw in kassen. Daarnaast zitten in het biogas nog kleine verontreinigingen. Die worden verwijderd met actieve kool. Wat overblijft is het methaan, met nog een kleine hoeveelheid CO2.

Qua energetische waarde is dit groene gas gelijk aan aardgas. Na toevoeging van een odorant - de typische geur die ook aan ons van oorsprong geurloze aardgas wordt toegevoegd - kan het groene gas nu geïnjecteerd worden in het aardgasnet van netbeheerder Rendo.