Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Projecten > Pilot nascheiding glas

Pilot nascheiding glas

Attero heeft als nascheider van restafval van huis uit deelgenomen aan een pilot om glas uit restafval na te scheiden. De pilot is onder andere uitgevoerd in de scheidingsinstallatie van Attero in Wijster en is begeleid door Food & Biobased Research van Wageningen UR.

Aanleiding tot deze pilot is na te gaan of het technisch haalbaar is glas van recyclebare kwaliteit te kunnen terugwinnen. De recycling van glas wordt nog niet in zijn volle omvang gehaald. De ambitieuze doelstelling in Nederland staat op 90 procent. Dat wordt niet helemaal gehaald. Daarom is in opdracht van Nedvang deze haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Het rapport kunt u hier downloaden:  'Nascheiden van verpakkingsglas uit gemengd huishoudelijk restafval'