Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Projecten > Proefproject duurzaam storten
BW24035.jpg

Proefproject duurzaam storten

Het idee achter duurzaam storten is dat de milieubelasting van een stortplaats binnen één generatie (dertig jaar) teruggebracht kan worden tot nul. Nu bestaat in Nederland voor stortplaatsen nog de verplichting van ‘eeuwigdurende nazorg’.

Duurzaam storten kán. Dat is gebleken uit een proefproject van een aantal afvalbedrijven, te weten het Noord-Hollandse Afvalzorg, A&G op de Maasvlakte en Attero. Samen hebben wij in drie pilots de verschillende aspecten van duurzaam storten onder de loep genomen. Attero heeft zich daarbij specifiek toegelegd op organisch afval, Afvalzorg op niet-biologisch actief afval en A&G op het vastleggen van gevaarlijk afval.

In Landgraaf heeft Attero in het kader van het project een stortvak ingericht waarbij versneld afval gestabiliseerd wordt. Stabiliseren betekent hier: alles wat biologisch afbreekbaar is, wordt afgebroken. Het geproduceerde stortgas wordt volledig ingezet voor energieproductie en het percolaatwater (afvalwater uit een stortplaats) dat overblijft is relatief schoon. Met deze proef is aangetoond dat niet het volledig afdekken, maar juist het binnenlaten van regenwater sneller tot stabilisering van de stortplaats leidt.

Attero heeft, in nauw overleg met de provincie Noord-Brabant, een stortplaats geselecteerd voor verder onderzoek, namelijk De Kragge 2 in Bergen op Zoom.

Lees hier verder over het onderzoek op De Kragge.
Bezoek ook de website www.duurzaamstorten.nl.