Home
Zoeken op onderwerp
Producten & Diensten
Home  > Producten & Diensten > Projecten > Stoomturbineproject Moerdijk

Stoomturbineproject Moerdijk

15-04-29-moerdijk-11.jpg

Operationeel eind 2017

In de afvalenergiecentrale (AEC) Moerdijk verbrandt Attero huishoudelijk restafval, vergelijkbaar bedrijfsafval. Daaruit produceert de centrale stoom. Die levert Attero aan de naastgelegen warmtekrachtcentrale van RWE/Essent. Die produceert stroom met oververhitte stoom en levert warmte aan Shell. Het contract met loopt in 2018 af. Daarom is besloten een eigen stoomturbine te bouwen op de locatie van de AEC Moerdijk. De planning is dat deze installatie in oktober 2017 operationeel is.

Hoofdcontractor

De verantwoordelijke hoofdcontractor voor de bouw van de installatie is Kraftanlagen München (KAM). Zij hebben de opdracht, via een EPC-contract, om de installatie te ontwerpen (Engineering), in te kopen (Procurement) en te bouwen (Construction). Delen van de opdracht besteedt KAM weer uit aan subcontractors. Subcontractors zijn onder andere Siemens en Cordeel.

Voor ruim 250.000 huishoudens

Het vermogen van de turbine-generator wordt ruim 120.000 kilowatt elektrisch. Concreet betekent dat de Attero straks voor ruim 250.000 huishouden op jaarbasis elektriciteit gaat produceren. Deze wordt ingevoerd op het 150.000 volt hoogspanningsnet van TenneT. Het onderstation ligt op circa twee kilometer afstand van de locatie. Delta Infra realiseert de verbinding.

Voorspoedige bouw

In januari 2016 is officieel gestart met de bouw van de stoomturbine op de locatie Moerdijk. Er zijn een kleine 400 palen van meer dan 30 meter lengte in de grond geboord op de plek waar het gebouw komt te staan. De omvang van het turbine-generatorgebouw is 60 meter lang en 35 meter hoog. Aan het einde van 2016 is het gebouw wind- en waterdicht en start men met de installatie van de onderdelen van de turbine-generator. Daarnaast zullen er diverse bijbehorende faciliteiten worden gebouwd, waaronder het koelwaterinlaatgebouw, het koelwateruitlaatgebouw en de koelwaterleiding.

Investering in duurzame energie

De bouw verbetert de bijdrage van Attero aan de duurzame energievoorziening van ons land voor lange tijd. De investering in het totale project bedraagt ruim 100 miljoen euro. Attero kiest voor de bouw van deze nieuwe turbine om zowel een verbetering van de duurzame energievoorziening te realiseren, als de verantwoorde verwerking van afval langjarig te kunnen continueren. De nieuwe stoomturbine biedt goede en flexibele mogelijkheden om een invulling te geven aan de landelijke gewenste energietransitie. De turbine kan ook een bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving in ons land door het leveren van warmte aan lokale bedrijven of door invulling te geven aan de regionale behoefte aan warmte.

De verwerkingscapaciteit van de installatie is rond één miljoen ton afval op jaarbasis. De AEC Moerdijk behoort tot de meest energie-efficiënte afvalenergiecentrales van ons land. De installatie beschikt over vier verwerkingslijnen.

15-04-29-moerdijk-22.jpg